Kubanczyk

1 tekst – auto­rem jest Ku­ban­czyk.

Każdy człowiek pot­ra­fi brać, lecz nie każdy pot­ra­fi dawać.
Ja­kub Lubelski 

myśl • 10 lutego 2019, 22:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność

11 lutego 2019, 08:32silvershadow sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek pot­ra­fi brać, [...]

10 lutego 2019, 22:18Kubanczyk do­dał no­wy tek­st Każdy człowiek pot­ra­fi brać, [...]